A

Добавьте к оригинальному тексту Гиты интересующие вас переводы и комментарии, не более 12.

новинка
скоро
новинка
новинка

Стих 25

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ||७-२५||
nāhaṃ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ . mūḍho.ayaṃ nābhijānāti loko māmajamavyayam ||7-25||

Кришна © На все времена