A

Добавьте к оригинальному тексту Гиты интересующие вас переводы и комментарии, не более 12.

новинка
скоро
новинка
новинка

Стих 29

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ||६-२९||
sarvabhūtasthamātmānaṃ sarvabhūtāni cātmani . īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ ||6-29||

Кришна © На все времена