A

Добавьте к оригинальному тексту Гиты интересующие вас переводы и комментарии, не более 12.

новинка
скоро
новинка
новинка

Стих 42

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च | ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ||१८-४२||
śamo damastapaḥ śaucaṃ kṣāntirārjavameva ca . jñānaṃ vijñānamāstikyaṃ brahmakarma svabhāvajam ||18-42||

Кришна © На все времена